TIDSUPPFATTNING

Fråga: Har hundar en uppfattning om hur lång tid den har varit ensam? Jag förutsätter att hunden är rastad innan den blir lämnad ensam.  
 

HUNDARS TIDUPPFATTNING

Jag utgår från att frågan i första hand gäller huruvida hunden har en medveten uppfattning om tidens gång. Den frågan kan ingen besvara. Vi vet inte om hunden har ett medvetande som vi människor. Medvetande är ett komplext och svårdefinierat begrepp, men här tänker jag framför allt på medveten som motsatsen till omedveten. Det som är omedvetet upplevs inte av individen. Om hunden har ett medvetande så är det sannolikt betydligt enklare än vårt, och många menar att det bara är människan som har en medveten uppfattning om tidens gång. I så fall skulle hunden inte veta något om det som har varit och det som skall komma. Den skulle bara leva i nuet.

Men även om hunden inte är medveten om att tiden går, så har den inre klockor. De flesta djur har inneboende s.k. cirkadianska rytmer som styr kroppens funktioner och djurens beteende under loppet av ett dygn. Dessa rytmer har en period på cirka ett dygn, men i regel är perioden inte precis 24 timmar. Rytmerna finns oberoende av yttre stimuli och styrs av biokemiska klockor i kroppens celler. Klockornas urverk utgörs av rytmiska förändringar i geners aktivitet. Under normala förhållanden "ruckas" klockorna så att de går rätt. Det är vanligen det astronomiska dygnets skiften mellan natt och dag som är "tidgivare" och sköter ruckningen. Alldeles nyligen har man hos råttor gjort fynd som tyder på att det finns en tredje typ av ljuskänsliga celler i ögat, förutom de välkända stavarna och tapparna. Dessa celler är nervceller, och det tycks vara de som ruckar den överordnade klockan hos däggdjur. Däggdjurens överordnade klocka finns i den så kallade nucleus suprachiasmaticus, som är belägen i hypotalamus i hjärnan. En mängd processer i kroppen uppvisar en dygnsrytm som styrs av denna klocka. Utsöndringen av hormonet melatonin från tallkottkörteln (pinealorganet, epifysen) regleras av klockan så att hormonet finns i hög halt i kroppen under natten och låg under dagen. Detta hormon anses styra dygnsrytmen för många processer hos däggdjur. Dess funktioner hos människan är dock fortfarande i stor utsträckning oklara.

Djurens inre klockor hjälper dem att överleva bland annat genom att förbereda dem på vad som ska komma, så att de klarar tillvarons påfrestningar bättre. Klockorna kan till exempel styra djurets beteende under dygnet. Ett nattaktivt djur kan till exempel förbereda sig för viloperioden, trots att det inte finns några yttre tecken som säger när gryningen ska komma. För att återvända till hunden, så är den alltså försedd med klocka, även om den förmodligen är omedveten om tidens gång.

Anders Lundqvist, universitetslektor vid institutionen för cell- och organismbiologi, Lunds universitet

 
     
       
Copyright © Kennel Vilda Västern 2009 l Håltavägen 9c 423 38 TORSLANDA l Tel 031-920780 l info@vildavastern.com